Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 94/2023, Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, z dne 1.2.2023

PRAVILNIK
o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in obliko energetske izkaznice stavbe (v nadaljnjem besedilu: energetska izkaznica), metodologijo za izdelavo in izdajo energetske izkaznice ter podrobnejšo vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic (v nadaljnjem besedilu: register) in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register. Prav tako določa podrobnejšo vsebino, obliko, metodologijo in roke za nadzor nad izdanimi energetskimi izkaznicami.
(2)  Ta pravilnik določa tudi vrste stavb, za katere velja obveznost izdaje in namestitve energetske izkaznice.
2. člen
(pomen izrazov)
(1)  Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1.  letna dovedena električna energija v merjeni energetski izkaznici vključuje letno rabo vse elektrike v stavbi, tudi za delovanje toplotnih črpalk, pripravo sanitarne tople vode, pomožno električno energijo, razsvetljavo, delovanje drugih naprav itd. in se določi na podlagi meritev v skladu s standardom SIST EN ISO 52000-1;
2.  letna dovedena energija v merjeni energetski izkaznici je celotna letna dovedena energija goriva in daljinske toplote, ki se dovaja tehničnim stavbnim sistemom (v nadaljnjem besedilu: TSS) v stavbi, in ne vključuje elektrike, ter se določi na podlagi meritev v skladu s standardom SIST EN ISO 52000-1. Dovedena elektrika se prikazuje ločeno. Pri soproizvodnji toplote in elektrike se na kazalniku letne dovedene energije prikaže celotno gorivo;
3.  letna neobnovljiva primarna energija v merjeni energetski izkaznici predstavlja neobnovljivi del primarne energije na enoto kondicionirane površine stavbe in vključuje neobnovljivo primarno energijo elektrike, goriva in daljinske toplote, ki se dovaja TSS v stavbi, in izhaja iz izmerjenih količin energentov v skladu s standardom SIST EN ISO 52000-1 in poglavjem 9.2 Tehnične smernice TSG-1-04: 2022;
4.  minimalna zahteva je referenčna vrednost korigirane dovoljene specifične potrebne toplote za ogrevanje energetsko manj zahtevne stavbe Q‘H,nd,dov,kor,an (kWh/(m2a)) in je določena s pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, ter se navede skladno s pripadajočimi korekcijskimi faktorji za novo ali rekonstruirano stavbo, za celovito prenovo pri obstoječih stavbah ob upoštevanju določil za javno stavbo. Pri energetsko zahtevnih stavbah se referenčna vrednost določi na podlagi pravilnika, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah;
5.  minimalna zahteva za skoraj ničenergijske stavbe (v nadaljnjem besedilu: sNES) je referenčna vrednost korigirane dovoljene specifične skupne primarne energije za delovanje TSS E‘Ptot,dov,kor,an (kWh/(m2a)), ki je določena s pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in se navede skladno s pripadajočimi korekcijskimi faktorji za novo ali rekonstruirano stavbo, za celovito prenovo pri obstoječih stavbah in za javno stavbo. Pri energetsko zahtevnih stavbah se referenčna vrednost določi na podlagi pravilnika, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah;
6.  obstoječa stavba je stavba, ki je v uporabi več kot
 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih